Úradná tabuľa ÚJD SR

234/2021

č. rozhodnutia: 234/2021

č. správneho konania: 2270-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 02.08.2021

dátum právoplatnosti: 03.09.2021

Prílohy:

2270-2021_Rozhodnutie_234_2021_R234_2021_MaPa_OnEv podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022