Úradná tabuľa ÚJD SR

233/2021

č. rozhodnutia: 233/2021

č. správneho konania: 2229-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 27.07.2021

dátum právoplatnosti: 28.08.2021

Prílohy:

2229-2021_Rozhodnutie_233_2021_R233_2021_VV_AN.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022