Úradná tabuľa ÚJD SR

232/2021

č. rozhodnutia: 232/2021

č. správneho konania: 2204-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 16.07.2021

dátum právoplatnosti: 16.07.2021

Prílohy:

2204-2021_Rozhodnutie_232_2021_Zastavenie SK_232_2021_UhMa.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022