Úradná tabuľa ÚJD SR

230/2021

č. rozhodnutia: 230/2021

č. správneho konania: 633-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 19.07.2021

dátum právoplatnosti: 07.08.2021

Prílohy:

633-2021_Rozhodnutie_230_2021_230-2021_v03.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022