Úradná tabuľa ÚJD SR

229/2021

č. rozhodnutia: 229/2021

č. správneho konania: 2552-2021

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 15.07.2021

dátum právoplatnosti: 04.08.2021

Prílohy:

2552-2021_Rozhodnutie_229_2021_R 229_2021 VUJE.002.pdf

Aktualizácia: 31.05.2022