Úradná tabuľa ÚJD SR

227/2021

č. rozhodnutia: 227/2021

č. správneho konania: 2201-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 25.08.2021

dátum právoplatnosti: 30.09.2021

Prílohy:

2201-2021_Rozhodnutie_227_2021_R227_2021_ZiMi_HaLa.002.pdf

Aktualizácia: 29.03.2022