Úradná tabuľa ÚJD SR

226/2021

č. rozhodnutia: 226/2021

č. správneho konania: 2325-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 18.08.2021

dátum právoplatnosti: 18.09.2021

Prílohy:

2325-2021_Rozhodnutie_226_2021_Rozhodnutie_226_2021_UhMa.002.pdf

Aktualizácia: 31.05.2022