Úradná tabuľa ÚJD SR

225/2021

č. rozhodnutia: 225/2021

č. správneho konania: 2326-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 11.08.2021

dátum právoplatnosti: 12.09.2021

Prílohy:

2326-2021_Rozhodnutie_225_2021_Rozhodnutie_225_2021_UhMa.002.pdf

Aktualizácia: 31.05.2022