Úradná tabuľa ÚJD SR

224/2021

č. rozhodnutia: 224/2021

č. správneho konania: 2037-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 22.07.2021

dátum právoplatnosti: 24.08.2021

Prílohy:

2037-2021_Rozhodnutie_224_2021_R 224_2021_HiEv_SmIm podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022