Úradná tabuľa ÚJD SR

222/2021

č. rozhodnutia: 222/2021

č. správneho konania: 1571-2021

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 09.07.2021

dátum právoplatnosti: 28.07.2021

Prílohy:

1571-2021_Rozhodnutie_222_2021_Anonymizované R 222_2021.002.pdf

Aktualizácia: 31.05.2022