Úradná tabuľa ÚJD SR

221/2021

č. rozhodnutia: 221/2021

č. správneho konania: 2271-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 03.08.2021

dátum právoplatnosti: 04.09.2021

Prílohy:

2271-2021_Rozhodnutie_221_2021_Rozhodnutie_221_2021_UhMa.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022