Úradná tabuľa ÚJD SR

220/2021

č. rozhodnutia: 220/2021

č. správneho konania: 2040-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 09.07.2021

dátum právoplatnosti: 29.07.2021

Prílohy:

2040-2021_Rozhodnutie_220_2021_R_220_2021_MaPa.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022