Úradná tabuľa ÚJD SR

219/2021

č. rozhodnutia: 219/2021

č. správneho konania: 2218-2021

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 09.07.2021

dátum právoplatnosti: 29.07.2021

Prílohy:

2218-2021_Rozhodnutie_219_2021_R219_2021_GrOt_MaGa podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022