Úradná tabuľa ÚJD SR

218/2021

č. rozhodnutia: 218/2021

č. správneho konania: 2181-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 07.07.2021

dátum právoplatnosti: 24.07.2021

Prílohy:

2181-2021_Rozhodnutie_218_2021_R218_2021_GrOt_MaGa podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022