Úradná tabuľa ÚJD SR

217/2021

č. rozhodnutia: 217/2021

č. správneho konania: 2221-2021

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 27.07.2021

dátum právoplatnosti: 31.08.2021

Prílohy:

2221-2021_Rozhodnutie_217_2021_R 217_2021_LiEv_SmIm anonymizované.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022