Úradná tabuľa ÚJD SR

216/2021

č. rozhodnutia: 216/2021

č. správneho konania: 2475-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 09.07.2021

dátum právoplatnosti: 29.07.2021

Prílohy:

2475-2021_Rozhodnutie_216_2021_R216_2021_UhMa_MaGa podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022