Úradná tabuľa ÚJD SR

215/2021

č. rozhodnutia: 215/2021

č. správneho konania: 2054-2021

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 09.07.2021

dátum právoplatnosti: 28.07.2021

Prílohy:

2054-2021_Rozhodnutie_215_2021_R215_2021_PeKl_JuVa_JAVYS.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022