Úradná tabuľa ÚJD SR

212/2021

č. rozhodnutia: 212/2021

č. správneho konania: 1027-2021

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 02.09.2021

dátum právoplatnosti: 06.10.2021

Prílohy:

1027-2021_Rozhodnutie_212_2021_1027-2021_Rozhodnutie_212_2021_R212_2021_anonymizované_pred NPaV_11.10.2021.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022