Úradná tabuľa ÚJD SR

209/2021

č. rozhodnutia: 209/2021

č. správneho konania: 2376-2021

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 08.07.2021

dátum právoplatnosti: 27.07.2021

Prílohy:

2376-2021_Rozhodnutie_209_2021_roz209_2021.002.pdf

Aktualizácia: 31.05.2022