Úradná tabuľa ÚJD SR

208/2021

č. rozhodnutia: 208/2021

č. správneho konania: 2009-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 02.07.2021

dátum právoplatnosti: 22.07.2021

Prílohy:

2009-2021_Rozhodnutie_208_2021_R208_2021_SeTi_MaGa podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022