Úradná tabuľa ÚJD SR

206/2021

č. rozhodnutia: 206/2021

č. správneho konania: 2418-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 20.08.2021

dátum právoplatnosti: 23.09.2021

Prílohy:

2418-2021_Rozhodnutie_206_2021_R206_2021_SzVi_SmIm podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 31.05.2022