Úradná tabuľa ÚJD SR

205/2021

č. rozhodnutia: 205/2021

č. správneho konania: 2400-2021

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 12.08.2021

dátum právoplatnosti: 16.09.2021

Prílohy:

2400-2021_Rozhodnutie_205_2021_R205_2021_final_SzVi_HaLa podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 31.05.2022