Úradná tabuľa ÚJD SR

204/2021

č. rozhodnutia: 204/2021

č. správneho konania: 2225-2021

žiadateľ: SE

dátum vydania: 20.08.2021

dátum právoplatnosti: 23.09.2021

Prílohy:

2225-2021_Rozhodnutie_204_2021_R204_2021_SzVi_SmIm podpisane.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022