Úradná tabuľa ÚJD SR

203/2021

č. rozhodnutia: 203/2021

č. správneho konania: 1026-2021

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 08.09.2021

dátum právoplatnosti: 29.09.2021

Prílohy:

1026-2021_Rozhodnutie_203_2021_Anonymizované R 203_2021 zo dňa 08092021.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022