Úradná tabuľa ÚJD SR

202/2021

č. rozhodnutia: 202/2021

č. správneho konania: 2304-2021

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 04.08.2021

dátum právoplatnosti: 28.12.2021

Prílohy:

2304-2021_Rozhodnutie_202_2021_Rozhodnutie 202_2021AKV spaľovňa PS45 anonymizoané.pdf
2304-2021_Upovedomenie o podaní rozkladu k R2020-2021.pdf
2304-2021_Rozklad voči rozhodnutiu úradu 202-2021.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022