Úradná tabuľa ÚJD SR

201/2021

č. rozhodnutia: 201/2021

č. správneho konania: 1958-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 23.06.2021

dátum právoplatnosti: 13.07.2021

Prílohy:

1958-2021_Rozhodnutie_201_2021_R_201_2021_MaPa.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022