Úradná tabuľa ÚJD SR

200/2021

č. rozhodnutia: 200/2021

č. správneho konania: 1908-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 24.06.2021

dátum právoplatnosti: 13.07.2021

Prílohy:

1908-2021_Rozhodnutie_200_2021_R_200_2021_MaPa.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022