Úradná tabuľa ÚJD SR

199/2021

č. rozhodnutia: 199/2021

č. správneho konania: 2227-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 21.06.2021

dátum právoplatnosti: 07.07.2021

Prílohy:

2227-2021_Rozhodnutie_199_2021_R199_2021_320_UhMa_MaGa podpisane.pdf
2227-2021_L_4486_2021_320_UhMa_MaGa podpisane.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022