Úradná tabuľa ÚJD SR

198/2021

č. rozhodnutia: 198/2021

č. správneho konania: 1895-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 07.07.2021

dátum právoplatnosti: 10.08.2021

Prílohy:

1895-2021_Rozhodnutie_198_2021_R.198-2021_v01.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022