Úradná tabuľa ÚJD SR

197/2021

č. rozhodnutia: 197/2021

č. správneho konania: 1959-2021

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 06.07.2021

dátum právoplatnosti: 14.08.2021

Prílohy:

1959-2021_Rozhodnutie_197_2021_R197_2021 anonym.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022