Úradná tabuľa ÚJD SR

196/2021

č. rozhodnutia: 196/2021

č. správneho konania: 2345-2021

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 22.06.2021

dátum právoplatnosti: 22.06.2021

Prílohy:

2345-2021_Rozhodnutie_196_2021_R196_2021_GrOt.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022