Úradná tabuľa ÚJD SR

195/2021

č. rozhodnutia: 195/2021

č. správneho konania: 2332-2021

žiadateľ: SE

dátum vydania: 14.06.2021

dátum právoplatnosti: 07.07.2021

Prílohy:

2332-2021_Rozhodnutie_195_2021_R195_2021_BeJo_MaGa podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022