Úradná tabuľa ÚJD SR

194/2021

č. rozhodnutia: 194/2021

č. správneho konania: 1957-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 14.06.2021

dátum právoplatnosti: 02.07.2021

Prílohy:

1957-2021_Rozhodnutie_194_2021_R194_2021_SeTi_MaGa podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022