Úradná tabuľa ÚJD SR

193/2021

č. rozhodnutia: 193/2021

č. správneho konania: 1631-2021

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 08.07.2021

dátum právoplatnosti: 16.08.2021

Prílohy:

1631-2021_Rozhodnutie_193_2021_RZ1932021.002.pdf
1631-2021_Rozhodnutie_193_2021_R231_2021_LiBe-DrMi-BeAd podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022