Úradná tabuľa ÚJD SR

192/2021

č. rozhodnutia: 192/2021

č. správneho konania: 2296-2021

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 10.06.2021

dátum právoplatnosti: 07.07.2021

Prílohy:

2296-2021_Rozhodnutie_192_2021_R192_2021_BeJo_MaGa podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 31.05.2022