Úradná tabuľa ÚJD SR

191/2021

č. rozhodnutia: 191/2021

č. správneho konania: 2029-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 06.07.2021

dátum právoplatnosti: 12.08.2021

Prílohy:

2029-2021_Rozhodnutie_191_2021_R191_2021_BeAd_VaJu podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022