Úradná tabuľa ÚJD SR

190/2021

č. rozhodnutia: 190/2021

č. správneho konania: 1498-2021

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 10.06.2021

dátum právoplatnosti: 30.06.2021

Prílohy:

1498-2021_Rozhodnutie_190_2021_R190_2021_MaPa_MaGa podpisane.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022