Úradná tabuľa ÚJD SR

188/2021

č. rozhodnutia: 188/2021

č. správneho konania: 2182-2021

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 09.06.2021

dátum právoplatnosti: 30.06.2021

Prílohy:

2182-2021_Rozhodnutie_188_2021_R188_2021_SeTi_MaGa podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022