Úradná tabuľa ÚJD SR

187/2021

č. rozhodnutia: 187/2021

č. správneho konania: 2260-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 30.07.2021

dátum právoplatnosti: 01.09.2021

Prílohy:

2260-2021_Rozhodnutie_187_2021_R187_2021_OnEv anonymizované.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022