Úradná tabuľa ÚJD SR

186/2021

č. rozhodnutia: 186/2021

č. správneho konania: 2107-2021

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 08.06.2021

dátum právoplatnosti: 28.06.2021

Prílohy:

2107-2021_Rozhodnutie_186_2021_roz_186_2021_V1.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022