Úradná tabuľa ÚJD SR

185/2021

č. rozhodnutia: 185/2021

č. správneho konania: 2108-2021

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 08.06.2021

dátum právoplatnosti: 28.06.2021

Prílohy:

2108-2021_Rozhodnutie_185_2021_roz_185_2021_A1.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022