Úradná tabuľa ÚJD SR

183/2021

č. rozhodnutia: 183/2021

č. správneho konania: 2123-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 07.06.2021

dátum právoplatnosti: 25.06.2021

Prílohy:

2123-2021_Rozhodnutie_183_2021_R183_2021_320_UhMa_MaGa podpisane.pdf

Aktualizácia: 31.05.2022