Úradná tabuľa ÚJD SR

182/2021

č. rozhodnutia: 182/2021

č. správneho konania: 2048-2021

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 25.06.2021

dátum právoplatnosti: 29.07.2021

Prílohy:

2048-2021_Rozhodnutie_182_2021_R182_2021_SzVi_SmIm podpisane.002.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022