Úradná tabuľa ÚJD SR

181/2021

č. rozhodnutia: 181/2021

č. správneho konania: 2047-2021

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 25.06.2021

dátum právoplatnosti: 23.07.2021

Prílohy:

2047-2021_Rozhodnutie_181_2021_R_181_2021.002.pdf

Aktualizácia: 31.05.2022