Úradná tabuľa ÚJD SR

178/2021

č. rozhodnutia: 178/2021

č. správneho konania: 2122-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 02.06.2021

dátum právoplatnosti: 19.06.2021

Prílohy:

2122-2021_Rozhodnutie_178_2021_R178_2021_LaJo_MaGa podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022