Úradná tabuľa ÚJD SR

177/2021

č. rozhodnutia: 177/2021

č. správneho konania: 2131-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 07.06.2021

dátum právoplatnosti: 25.06.2021

Prílohy:

2131-2021_Rozhodnutie_177_2021_R177_2021_SzVi_SmIm podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 31.05.2022