Úradná tabuľa ÚJD SR

176/2021

č. rozhodnutia: 176/2021

č. správneho konania: 2044-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 07.06.2021

dátum právoplatnosti: 25.06.2021

Prílohy:

2044-2021_Rozhodnutie_176_2021_R176_2021_SzVi_SmIm podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 31.05.2022