Úradná tabuľa ÚJD SR

175/2021

č. rozhodnutia: 175/2021

č. správneho konania: 1708-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 15.06.2021

dátum právoplatnosti: 26.07.2021

Prílohy:

1708-2021_Rozhodnutie_175_2021_R175_2021_HiEv_SmIm podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022