Úradná tabuľa ÚJD SR

174/2021

č. rozhodnutia: 174/2021

č. správneho konania: 1594-2021

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 29.07.2021

dátum právoplatnosti: 07.09.2021

Prílohy:

1594-2021_Rozhodnutie_174_2021_R174_2021.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022