Úradná tabuľa ÚJD SR

173/2021

č. rozhodnutia: 173/2021

č. správneho konania: 1876-2021

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 31.05.2021

dátum právoplatnosti: 19.06.2021

Prílohy:

1876-2021_Rozhodnutie_173_2021_R173_2021_SeTi_OnEv podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022